Friday, August 20, 2010

Isi Kandungan Perlembagaan Persekutuan

Secara keseluruhannya, Perlembagaan Persekutuan mempunyai 183 perkara yang dibahagikan kepada 15 bahagian, iaitu:

Bil
Perkara
1.
Kebebasan hak asasi rakyat.
2.
Kebebasan diri dan kebebasan bergerak.
3.
Kebebasan bercakap, berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan.
4.
Kebebasan beragama.
5.
Kebebasan daripada menjadi abdi dan melakukan kerja paksa.
6.
Perlindungan daripada undang-undang yang berkuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang.
7.
Kesamarataan di sisi undang-undang.
8.
Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak (Perkara 153).
9.
Orang Melayu dan kaum Bumiputera diberi hak-hak istimewa dalam pemegangan jawatan perkhidmatan awam, pemberian biasiswa dan pengeluaran permit seta lesen.
10.
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan (Perkara 152).
11.
Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu namun tiada sesiapapun boleh dilarang daripada menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau mempelajari bahasa-bahasa lain.
12.
Bahasa Inggeris boleh digunakan bagi maksud-maksud rasmi tertentu seperti perutusan dengan kerajaan luar negeri atau badan-badan antarabangsa.
13.
Kewarganegaraan.
14.
Kerajaan boleh melucutkan kewarganegaraan seseorang yang telah memperoleh kerakyatan negara lain (Perkara 24).
15.
Kerajaan boleh melucutkan kewarganegaraan seseorang sekiranya terbukti dia tidak setia atau tidak suka kepada Malaysia.

0 comments:

Post a Comment

Sumber Rujukan

Mohd Shariefudin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin dan Ahmad Sohaimi Lazim (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan. Diterbitkan oleh Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Faridah Jaafar (2007). Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957-2995. Diterbitkan oleh Universiti malaya.

Wu Min Aun (1981). Pengenalan kepada Sistem Perundangan Malaysia. Diterbitkan oleh Heinemann Educational Book (Asia) Ltd. Singapura. Hong Kong.

Lagu rasmi Negara Malaysia