Friday, August 20, 2010

Aspek Peruntukan Perlembagaan

Pada asasnya, Perlembagaan Persekutuan terdapat 181 artikel semuanya. Bentuknya disusun rapi dalam 14 bahagian. Ada bahagian-bahagian yang dipecahkan pula ke bab-bab. Terdapat 19 bab kesemuanya. 181 artikel ini pula dipecahkan ke dalam jadual dan bahagian jadual yang khusus pula. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut:


Bahagian
Tajuk
Perkara
1
Negeri-negeri, agama dan undang-undang bagi persekutuan
1 – 4
2
Kebebasan asasi
5 – 13
3
Kewarganegaraan
Bab 1 – Perolehan kewarganegaraan
Bab 2 – Penamatan kewarganegaraan
Bab 3 – Tambahan
14 – 31
14 – 22
23 – 28A
29 – 31
4
Persekutuan
Bab 1 – Kepala utama negara
Bab 2 – Majlis Raja-raja
Bab 3 – Pemerintahan
Bab 4 – Badan perundangan persekutuan
Bab 5 – Acara perundangan
Bab 6 – Keupayaan terhadap harta, kontrak dan guaman
32 – 69
32 – 37
38
39 – 43
44 – 65
66 – 68
69
5
Negeri-negeri
70 – 72
6
Perhubungan antara persekutuan dengan negeri
Bab 1 – Hal undang-undang persekutuan dan negeri
Bab 2 – Pembahagian kuasa-kuasa pemerintah
Bab 3 – Pembahagian beban kewangan
Bab 4 – Tanah
Bab 5 – Pembangunan negara
Bab 6 – Tinjauan persekutuan, nasihat persekutuan kepada negeri dan pemeriksaan persekutuan mengenai kegiatan-kegiatan negeri.
Bab 7 – Majlis negara bagi kerajaan tempatan
Bab 8 – Pemakaian bagi negeri-negeri Borneo
73 – 95
73 – 79
80 – 81
82
83 – 91
92
93 – 95


95A
95B – 95E
7
Peruntukan-peruntukan kewangan
Bab 1 – Am
Bab 2 – Pemakaian bagi negeri-negeri  Borneo
96 – 112E

(112A – 112E)
8
Pilihan raya
(113 – 120)
9
Kehakiman
(121 – 131A)
10
Perkhidmatan awam
(132 – 148)
11
Kuasa-kuasa khas menentang perbuatan subversif, kekerasan yang dirancang dan perbuatan-perbuatan dan jenayah-jenayah yang memudaratkan awam dan kuasa-kuasa darurat.
(Digantikan oleh Akta A442 mulai 31.12.1978)
(149 – 151)
12
Am dan pelbagai
(152 – 160)
12A
Perlindungan tambahan bagi negeri-negeri Borneo
(161 – 161H)
13
Peruntukan sementara dan peralihan
(162 – 180)
14
Pengecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya
(181)

0 comments:

Post a Comment

Sumber Rujukan

Mohd Shariefudin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin dan Ahmad Sohaimi Lazim (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan. Diterbitkan oleh Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Faridah Jaafar (2007). Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957-2995. Diterbitkan oleh Universiti malaya.

Wu Min Aun (1981). Pengenalan kepada Sistem Perundangan Malaysia. Diterbitkan oleh Heinemann Educational Book (Asia) Ltd. Singapura. Hong Kong.

Lagu rasmi Negara Malaysia