Sunday, August 22, 2010

Kandungan Perlembagaan Malaysia

Perlembagaan Persekutuan memiliki 3 aspek yan sangat berkait rapat. Kewibawaan dan kekekalan perlembagaan bergantung kepada penerusan ketiga-tiga aspek ini. Antara aspek tersebut ialah kerohanian perlembagaan, peruntukan perlembagaan dan pelaksanaan perlembagaan. Aspek kerohanian perlembagaan ialah satu working dokumen yang semestinya hidup iaitu mempunyai jiwa idealisme. Kontrak sosial itu tidak akan hidup jika hanya mengandungi saranan undang-undang yang beku.
     Dalam hal ini, kita perlu merujuk kepada 5 prinsip Rukun Negara dan mendalami huraian rasmi prinsip-prinsip tersebut. Harus diingatkan bahawa Rukun Negara itu sendiri terbentuk dalam suasana krisis. Bukan sahaja Akta Keselamatan suasana Dalam Negeri itu diperkuat lagi malah Akta Hasutan juga diperkukuh. Selepas Peristiwa 13 Mei 1969, Parlimen digantung dan pentadbiran negara dikendalikan oleh Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang dibentuk melalui Artikel 150. Badan Perundingan MAGERAN telah menurunkan Rukun Negara selaku satu intisari Perlembagaan Malaysia. 
Prinsip-prinsip Rukun Negara ada lima, iaitu:

Huraian dibuat berasaskan tujuan dan matlamat prinsip-prinsip tersebut untuk mewujudkan:
  1. Sebuah negara yang bersatu, iaitu mengatasi masalah dualisme ekonomi.
  2. Sebuah masyarakat berdemokrasi, iaitu menerima hakikat bahawa rakyatlah yang memilih ahli-ahli parlimen dan kerajaan.
  3. Sebuah masyarakat yang adil, iaitu khusus untuk keadilan ekonomi.
  4. Sebuah masyarakat yang liberal, iaitu yang bertolak ansur dan cuba mengelakkan konflik yang berpanjangan
  5. Sebuah masyarakat yang progresif, iaitu keupayaan untuk menggunakan kemahiran sains dan teknologi ke arah pembangunan sosioekonomi negara.

0 comments:

Post a Comment

Sumber Rujukan

Mohd Shariefudin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin dan Ahmad Sohaimi Lazim (2009). Kenegaraan dan Ketamadunan. Diterbitkan oleh Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Faridah Jaafar (2007). Perdana Menteri dan Dasar Luar Malaysia 1957-2995. Diterbitkan oleh Universiti malaya.

Wu Min Aun (1981). Pengenalan kepada Sistem Perundangan Malaysia. Diterbitkan oleh Heinemann Educational Book (Asia) Ltd. Singapura. Hong Kong.

Lagu rasmi Negara Malaysia